Nasze kontakty

Klinika Patologii Naczyniowych
03069, г. Kijów,
ul. Kirowogradska 100-Б
Теl.: +38 (044) 527-79-86,
527-79-87. Faks: 527-79-88

Zdrowie - to jest główna zaleta życia

W życiu człowieka są główne rzeczy i są pytania drugorzędne. Ale główną cennością, naszyn zdaniem, jest zdrowie. Chociaż dane nam od Boga, ale zachować go musimy sami, co potrzebuje niemałych wysiłków i pracy. Często trzeba przybiegać do pomocy lekarzy.

Większą część swego świadomego życia oferowałem medycynie, znajdując wezwanie i wyższą misję w pomocy pacjentom. Wynikiem mojej 25-letniej pracy stało założenie Kliniki Patologii Naczyniowych.

Leczenie w naszej klinice wykorzystuję najbardziej współczesne i skuteczne metody, jakie pomagają normalizacji zaburzonych funkcji narządów i układów w wyniku choroby naczyń. Pomimo specjalizacji chirurga naczyniowego, zawsze zalecam farmakoterapię i leczenie aparatami, a jedynie w razie konieczności – przybiegać do zabiegu.

Dbajcie o sobie, zajmujcie się profilaktyką, w razie potrzeby - leczeniem i bądźcie zdrowi!

 

Z poważaniem,
lekarz Lirnyk S.W.