Nasze kontakty

Klinika Patologii Naczyniowych
03069, г. Kijów,
ul. Kirowogradska 100-Б
Теl.: +38 (044) 527-79-86,
527-79-87. Faks: 527-79-88

Wrzód troficzny

Początek leczenia. Pacjentce 70 lat.
Początek leczenia. Pacjentce 70 lat.
Wynik przez 2 miesiące leczenia
Wynik przez 2 miesiące leczenia
Badanie kontrolne przez 10 miesięcy.
Badanie kontrolne przez 10 miesięcy.

Wrzody troficzne znane już w ciągu tysięcy lat. Oni są opisani w Biblii. Wrzody znaleziono w mumiach w grobnicach Egiptu. W ciągu wieków ludzie próbowali znaleźć leki i sposoby leczenia wrzodów troficznych. Dana patologia i w naszym czasie jest wielką problemową chorobą. Wrzody troficzne bardzo źle się leczą. Wrzód troficzny doprowadza do zaburzenia zdolności do pracy i inwalidności. Pacjent nie może skąpać się, nosić normalne obuwie, odzież, iść do plaży, basenu. Wrzody troficzne nie zakrywają się latami, dziesiątkami lat. Długotrwała infekcja chroniczna doprowadza do powikłań ze strony układu odpornośiowego, serca, płuc, nerek itp. Pacjenci z długotrwale niegojnymi wrzodami - mają wysokie ryzyko przekształcenia wrzodu w rak.

Wrzód troficzny na tle niewydolności tętniczejdolnej końcówki 3 stopnia.
Wrzód troficzny po leczeniu

Wrzód troficzny na tle niewydolności tętniczejdolnej końcówki 3 stopnia. Zacierająca miażdżyca. Bolu в покое. Termin leczenia 2 miesięcy.

Trzeba także rozumieć, że wrzód troficzny nie jest samodzielną chorobą, а wskutek tego, powikłanie tej czy innej choroby. Wrzód troficzny - to kompleks objawów, który wynika wskutek zaburzenia odżywienia tkanek (wskutek złego napływu krwi, czy złego odpływu krwi, czy zaburzenia regulacji nerwowej, czy licznych innych przyczyn, czy ich kombinacji). Wrzód troficzny - to jak wierzchołek góry lodowej, а najważniejsze jest ukryte.

Wrzód troficzny do leczenia
Wrzód troficzny po leczeniu

Wrzód troficzny. Nie goił się 8 miesiąc. Termin leczenia 3 tygodni

Wrzodów troficznych jest bardzo dużo. Za swoją traktykę lekarską wyleczyłem dużo pacjentów z troficznymi wrzodami. I wrzód - roże wrzodowe. Leczenie zawsze bardzo indywidualne. Leczyć trzeba ne wrzód troficzny, а chorego. Czasami dla wyleczenia chorego potrzebna korekcja nie jednej, а kilku przyczyn. Na przykład: wrzód troficzny ukształtował się wskutek żylakowej choroby, а później w pacjenta pojawiła się cukrzyca, osteoporoza, nadciśnienie, zakażenie grzybicze skóry, mikrobiologiczny wyprysk itp. I wszystko to trzeba leczyć razem.

Wrzód troficzny do leczenia
Wrzód troficzny po leczeniu

Wrzód troficzny. Nie goił się1,5 lata. Termin leczenia 3 tygodnie Pacjentce 75 lat.

Chora zmienia dziesiątki maści, chodzi do różnych specjalistów, spożywa mnóstwo pigułek i nic nie pomaga. Od rozpaczy, bezskutecznego leczenia chora przybiega do uzdrowicieli, tradycyjnej medycyny i nic nie pomaga. Nawet wysoce technologiczne metody nie gwarantują wyleczenia od wrzodu. Są pacjenci z troficznymi wrzodami, którzy bardzo trudno się leczą. Таk, na przykład, zespół bólowy w pacjentów z wrzodem Martorell nie zdejmuje się nawet narkotycznymi lekami przeciwbólowymi. Wg statystyki, w tych pacjentów bardzo często spotyka się suicyd wskutek nietolerancji bolowego zespołu.

Wrzód troficzny do leczenia
Wrzód troficzny po leczeniu

Wrzód troficzny. Pacjentce 41 rok. Wrzód nie goił się15 lat. Termin leczenia 1,5 miesiące

Statystyka mówi, że dzisiaj troficzne wrzody żylakowe spotykaja się w 2% ludności rozwiniętych państw. А to miliony ludzi.

- prawie w każdego piątego chorego do procesu patologicznego wchodzi segment podstawowej kości i rozwija się kostniejące zapalenie okostnej;
- w 1,6-3,5 % przypadków powikłaniem wrzodów troficznych końcówek dolnych jest zwyrodnienie złośliwe;
- w wielkiej części pacjentów główna patologia asocjowana jest z przykurczem oraz chorobą zwyrodnieniową stawów stawu goleniowego.

- Wrzód troficzny komplikuje się zapaleniem roża i ropnym zakrzepowym zapaleniem żył.

Niektóre warianty kształtowania wrzodów:

- Wrzód troficzny wskutek urazu żylnego krążenie krwi (choroba żylakowa, zakrzepowe zapalenie żył, pozakrzepowa choroba).

- wrzód troficzny wskutek zaburzenia tętniczego krążenie krwi.

- wrzód troficzny wskutek zaburzenia odpływu limfy (obrzęk limfatyczny, słoniowatość).

- wrzód troficzny wskutek zaburzenia nerwowego unerwienia tkanek (neurotropowe wrzody wskutek urazu korzenie nerwowe i nerwów).

- Wrzody troficzne wskutek systemowych chorób (choroby krwi, nerek, metabolizmu, zapalenie naczynia, kolagenozy itp.)

- Ropne (infekcyjne) wrzody wskutek obniżenia imunitetu i w wyniku zainfekowanych mikrourazów, zapalenia mieszków włosowych, czyraczności, ropnego zapalenia skóry, ropnych wyprysków i innych objawów (w tym gruźlica, kiła, trąd i in.).

- Wrzodu, wskutek odddziaływania czynników fizycznych (promieniowe).

- Wrzodu, wskutek odddziaływania czynników chemicznych (kwasy, zasady, rozpuszczalniki i in.).

- wrzód troficzny wskutek kombinacji dużej ilości czynników

Żylakowy wrzód troficzny do leczenia
Żylakowy wrzód troficzny po leczeniu

Żylakowy wrzód troficzny. Termin leczenia 1,5 miesięcy. Pacjentce 65 lat.

Leczenie wrzodów troficznych.

Jak już powiedizałem wyżej, leczyć trzeba nie tylko wrzód troficzny, а pacjenta z wrzodem troficznym. Tylko wtedy będzie wynik. Wyniki leczenia w naszej klinice można zobaczyć w rozdziale ”WYNIKI LECZENIA”. Główne jest to, co jest potrzebne pacjentowi - wyzdrowieć. А żeby wyzdrowieć potrzebne jest kompleksowe podejście do pacjenta i do jego choroby.

Kto tylko nie zajmował się leczeniem wrzodów troficznych! Wrzód leczą szamani i znacharzy, oraz „tradycyjni uzdrowiciele”, i specjaliści fizyki jądrowej, a także ludzie bez wszelkich znajomości. Ja zajmuję się leczeniem wrzodów troficznych z 1989 roku. Jeśliby wrzody goili się prosto tak, to niepotrzebni byliby specjaliści, którzy zajmują się tym problemem - chirurgi naczyniowe, mikrochirurgi, dermatolodzy itp.

Niema uniwersalnej rady dla chorego, który ma wrzód troficzny, oprócz jednego - jak można wszybciej wyzdrowieć.

Przy leczeniu wrzodu nadciśnieniowego trzeba normalizować ciśnienie tętnicze. Dla tego stosują się hipotensyjne preparaty, jakie podbierają dla chorego. Przy wrzodach diabetycznych, trzeba normalizować cukier we krwi, polepszyć mikrocyrkulację w tkankach. Przy wrzodach pochodzenia tętniczego trzeba polepszyć dostarczenie krwi do końcówki, co na etapie konserwatywnego leczenia osiąga się przez przypisanie choremu leków tętniczych (to może być i pentoksyfilina, illoprost, Alprostan, aspiryna... Tę listę można sporządzać na kalka stron, a spis leków był by bardzo buży).

Miejscowe leczenie wrzodu troficznego:

Jeśli mówić o miejscowym leczeniu wrzodu troficznego, tо ona ma różne stadium swego procesu. W jednej fazie – ranę trzeba nawilżać, w drugiej fazie - suszyć, w trzeciej - stymulować. Przy leczeniu wrzodu żyłnego pochodzenia, bardzo ważne jest stosować odzież uciskającą, elastyczne bandaże.

Różnych środków: maści, szyfrów, proszków – ich jest dużo. W internecie można znaleźć tysiąć rad, jak wyleczyć wrzód. Ale na praktyce oni nie pomagają. I staje się zrozumiałe, że jeśli bardzo dużo rad leczenia, znaczy, że problem tak prosto nie rozwiązuje się. Jeśli dla jednego chorego dobra taka lub inna maść, tо w innego chorego ta maść może spowodować pogorszenie stanu. Maść, która pomogała wczoraj, jurto może dać zły wynik.

Bardzo dać konkretne rekomendacje, ponieważ różne wrzody w różnych okresach ich rozwoju powinni być leczone różnymi sposobami. Poprawnie – leczyć się pod nadzorem specjalisty.