Nasze kontakty

Klinika Patologii Naczyniowych
03069, г. Kijów,
ul. Kirowogradska 100-Б
Теl.: +38 (044) 527-79-86,
527-79-87. Faks: 527-79-88

Wrzód troficzny

Wrzód troficzny prawej końcówki dolnej - zdjęcie do i po leczeniu. Pacjentce 79 lat. W chwili przyjęcia do szpitala wrzód nie goił się 3 lata.

Szczegółowe informacje о wrzodach troficznych można znaleźć tutaj.

Wynik leczenia wrzodu troficznego w naszej klinice

Wrzód troficzny: prawa końcówka dolna - koniec leczenia, gojenie wrzodu
Wrzód troficzny: prawa końcówka dolna - koniec leczenia, gojenie wrzodu
Wrzód troficzny: prawa końcówka dolna. Początek leczenia.
Wrzód troficzny: prawa końcówka dolna. Początek leczenia.