Nasze kontakty

Klinika Patologii Naczyniowych
03069, г. Kijów,
ul. Kirowogradska 100-Б
Теl.: +38 (044) 527-79-86,
527-79-87. Faks: 527-79-88

Wrzód troficzny lewej nogi

Wrzód troficzny : lewa końcówka dolna rodzaj tylnej powierzchni
Wrzód troficzny : lewa końcówka dolna rodzaj tylnej powierzchni
Wrzód troficzny : dwie końcówki dolne w procesie leczenia
Wrzód troficzny : dwie końcówki dolne w procesie leczenia
Wrzód troficzny: lewa końcówka dolna rodzaj wewnętrznej powierzchni
Wrzód troficzny: lewa końcówka dolna rodzaj wewnętrznej powierzchni
Wrzód troficzny: zakończenie leczenia, gojenie wrzodu
Wrzód troficzny: zakończenie leczenia, gojenie wrzodu