# #

Nasze kontakty

Klinika Patologii Naczyniowych
03069, г. Kijów,
ul. Kirowogradska 100-Б
Теl.: +38 (044) 527-79-86,
527-79-87. Faks: 527-79-88

Wrzód troficzny lewej goleni

Mężczyzna, 77 lat. Wrzód troficzny lewej goleni na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Początek leczenia 12.04.2012. Na zewnętrznej powierzchni wrzód zagoił się - 25.05.2012. Na wewnętrznej powierzchni znacznie spadł. Kontynuuje leczenie.

Трофическая язва левой голени (наружная поверхность) во время лечения
Трофическая язва левой голени (наружная поверхность) во время лечения
Трофическая язва левой голени (наружная поверхность) при поступлении в клинику
Трофическая язва левой голени (наружная поверхность) при поступлении в клинику
Трофическая язва левой голени по внутренней поверхности во время лечения
Трофическая язва левой голени по внутренней поверхности во время лечения
Трофическая язва левой голени по внутренней поверхности.
Трофическая язва левой голени по внутренней поверхности.