Nasze kontakty

Klinika Patologii Naczyniowych
03069, г. Kijów,
ul. Kirowogradska 100-Б
Теl.: +38 (044) 527-79-86,
527-79-87. Faks: 527-79-88

Wrzód troficzny lewej goleni

Mężczyzna, 77 lat. Wrzód troficzny lewej goleni na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Początek leczenia 12.04.2012. Na zewnętrznej powierzchni wrzód zagoił się - 25.05.2012. Na wewnętrznej powierzchni znacznie spadł. Kontynuuje leczenie.

Wrzód troficzny lewej goleni (górna powierzchnia) przyjęciu do kliniki
Wrzód troficzny lewej goleni (górna powierzchnia) przyjęciu do kliniki
Wrzód troficzny lewej goleni (górna powierzchnia) podczas leczenia
Wrzód troficzny lewej goleni (górna powierzchnia) podczas leczenia
Wrzód troficzny lewej goleni po wewnętrznej powierzchni.
Wrzód troficzny lewej goleni po wewnętrznej powierzchni.
Wrzód troficzny lewej goleni na wewnętrznej powierzchni podczas leczenia
Wrzód troficzny lewej goleni na wewnętrznej powierzchni podczas leczenia