Nasze kontakty

Klinika Patologii Naczyniowych
03069, г. Kijów,
ul. Kirowogradska 100-Б
Теl.: +38 (044) 527-79-86,
527-79-87. Faks: 527-79-88

Wrzody troficzne obu nóg

Wiek pacjentki 76 lat.

Wrzód troficzny до leczenia. Lewa końcówka dolna. Plan pierwszy .
Wrzód troficzny до leczenia. Lewa końcówka dolna. Plan pierwszy .
Wrzód troficzny до leczenia. Dwie końcówki dolne.
Wrzód troficzny до leczenia. Dwie końcówki dolne.
Wrzód troficzny до leczenia. Prawa końcówka dolna. Plan pierwszy.
Wrzód troficzny до leczenia. Prawa końcówka dolna. Plan pierwszy.
Wrzód troficzny po leczeniu
Wrzód troficzny po leczeniu