Nasze kontakty

Klinika Patologii Naczyniowych
03069, г. Kijów,
ul. Kirowogradska 100-Б
Теl.: +38 (044) 527-79-86,
527-79-87. Faks: 527-79-88

Wrzód troficzny

Wrzód troficzny po środku leczenia, pacjentka 1934 roku urodzenia (77 lat)
Wrzód troficzny po środku leczenia, pacjentka 1934 roku urodzenia (77 lat)
Wrzód troficzny po leczeniu
Wrzód troficzny po leczeniu
Wrzód dо leczenia
Wrzód dо leczenia