Nasze kontakty

Klinika Patologii Naczyniowych
03069, г. Kijów,
ul. Kirowogradska 100-Б
Теl.: +38 (044) 527-79-86,
527-79-87. Faks: 527-79-88

Wrzód troficzny

Początek leczenia. Lewa końcówka dolna
Początek leczenia. Lewa końcówka dolna
Początek leczenia. Prawa końcówka dolna.
Początek leczenia. Prawa końcówka dolna.
Wrzód troficzny . Pacjentka 43 lata. Wrzódu nie goił się15 lat. Początek leczenia
Wrzód troficzny . Pacjentka 43 lata. Wrzódu nie goił się15 lat. Początek leczenia
Wrzód troficzny prawej końcówki dolnej. Koniec leczenia. Termin leczenia 2 miesiące. Plan pierwszy.
Wrzód troficzny prawej końcówki dolnej. Koniec leczenia. Termin leczenia 2 miesiące. Plan pierwszy.
Wrzód troficzny w chorej 43 lata
Wrzód troficzny w chorej 43 lata
Wrzód troficzny. Prawa końcówka dolna. Plan pierwszy. Początek leczenia.
Wrzód troficzny. Prawa końcówka dolna. Plan pierwszy. Początek leczenia.
Wrzody troficzne obu końcówkach dolnych. Koniec leczenia. Wrzód на na lewej końcówce dolnej zagoił się po 2 tygodniach, na prawej - po 2 miesiącach.
Wrzody troficzne obu końcówkach dolnych. Koniec leczenia. Wrzód на na lewej końcówce dolnej zagoił się po 2 tygodniach, na prawej - po 2 miesiącach.