Nasze kontakty

Klinika Patologii Naczyniowych
03069, г. Kijów,
ul. Kirowogradska 100-Б
Теl.: +38 (044) 527-79-86,
527-79-87. Faks: 527-79-88

Wrzód troficzny

Wynik leczenia wrzodu troficznego w naszej klinice.

Zakończenie leczenia. Usunięte szwy. Polepszenie obiegu krwi w strefie zaburzeń troficznych
Zakończenie leczenia. Usunięte szwy. Polepszenie obiegu krwi w strefie zaburzeń troficznych
Partycjonowanie przed operacją
Partycjonowanie przed operacją
Wrzód troficzny. Wrzód nie goił się7 lat. Nieudana próba przeniesienia skóry. Pacjentowi 76 lat.
Wrzód troficzny. Wrzód nie goił się7 lat. Nieudana próba przeniesienia skóry. Pacjentowi 76 lat.