Nasze kontakty

Klinika Patologii Naczyniowych
03069, г. Kijów,
ul. Kirowogradska 100-Б
Теl.: +38 (044) 527-79-86,
527-79-87. Faks: 527-79-88

Wrzód Martorell

W 1945 r. Martorell po raz pierwszy opisał wrzód w obszarze goleni przy nadciśnieniu. W większości przypadków w chorych obsedrwuje się powiązanie między ciężkością przebiegu klinicznego zespołu Martorell i przejawami nadciśnienia.

Zdjęcie wyników leczenia w naszej klinice

Wrzód Martorell: w procesie
Wrzód Martorell: w procesie
Wrzód Martorell: dо leczenia
Wrzód Martorell: dо leczenia
Wrzód Martorell: koniec leczenia. Całkowite odnowienie skóry.
Wrzód Martorell: koniec leczenia. Całkowite odnowienie skóry.