Nasze kontakty

Klinika Patologii Naczyniowych
03069, г. Kijów,
ul. Kirowogradska 100-Б
Теl.: +38 (044) 527-79-86,
527-79-87. Faks: 527-79-88

Żylakowy wrzód

Żylakowy wrzód w większości przypadków powiązany z problemowymi żyłami, czasami z tętnicami i bardzo rzadko z dwoma rodzajami naczyń.

Żylakowy wrzód: koniec nadzorowanego leczenia
Żylakowy wrzód: koniec nadzorowanego leczenia
Żylakowy wrzód: początek leczenia
Żylakowy wrzód: początek leczenia
Żylakowy wrzód: po środku leczenia
Żylakowy wrzód: po środku leczenia